ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
การประชุม กวป.
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ / ขอเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
งบทดลอง GFMIS
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนวญการ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายส่วนบริการผู้ป่วยนอก รพ.หนองเสือ อ.หนองเสือ
ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตและไฟทางเดิน
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงพื้นคอนกรีตและไฟทางเดิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ7-8 6 หลัง ครั้งที่2
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แผ่นพับหมอชวนวิ่ง
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สสจ.ปทุมธานี
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ สสจ.ปทุมธานี
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข