ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
การประชุม กวป.
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ / ขอเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย 2562
ITA จังหวัดปทุมธานี
งานบัญชี/การเงิน/งบลงทุน
งบทดลอง GFMIS
งบลงทุน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QOF Report
QOF Report
PCC link
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 25 อัตรา
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รพ.สต.บางเดื่อ ม.3 สสอ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงผลิตสมุนไพรพร้อมโรงตากสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ
ประกาศแผนหนองเสือ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการให้กับโรงพยาบาลหนองเสือ
ส่งประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงผลิตสมุนไพร รพ.หนองเสือ
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แผ่นพับหมอชวนวิ่ง
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สสจ.ปทุมธานี
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ สสจ.ปทุมธานี
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข