ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF60 สสจ.ปทุมธานี
รายงานสาขาไต สสจ.ปทุมธานี
COCKPIT 60 ปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี (CHRONIC LINK)
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ระบบฐานข้อมูลการวิจัย สสจ.ปทุมธานี ปี2560
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
> จำนวนการดาวน์โหลดข้อมูล Data exchange บนเว็บไซต์ HDC ของหน่วยบริการ
> ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี
> คุณภาพการให้รหัสวินิจฉัย (ICD-10)
    ปีงบประมาณ 2560 | OPD | IPD
> จำนวนการให้บริการจากแฟ้ม SERVICE
    ปีงบประมาณ 2559
    ปีงบประมาณ 2560
> ประชากรแยก TYPEAREA
นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!


   ::ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ

   ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสอบราคาปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดทำงบลงทุนตาม พรบ ปี 2562
ไฟล์การตรวจราชการกระทรวง รอบ 2-2560
Link รายการ Manual Patch Update กรณีมัลแวร์เรียกค่าไถ่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประชาพิจารณ์(ร่าง) "หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสุขภาพ"
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี