สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ::
ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF สสจ.ปทุมธานี61
รายงาน QOF สสจ.ปทุมธานี60
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
สำรวจข้อมูลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา (14-22 ส.ค. 61)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารรสุข
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศจังหวัดปทุมธานี จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ
ร่างประกาศ จังหวัดปทุมธานี จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2561 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ)
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ สสจ.ปทุมธานี
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ประกาศขายทอดตลาด
อัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
ตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข