ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF60 สสจ.ปทุมธานี
แบบบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ปีงบประมาณ 2560
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย 60
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
> จำนวนการดาวน์โหลดข้อมูล Data exchange บนเว็บไซต์ HDC ของหน่วยบริการ
> ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี
> คุณภาพการให้รหัสวินิจฉัย (ICD-10)
    ปีงบประมาณ 2560 | OPD | IPD
> จำนวนการให้บริการจากแฟ้ม SERVICE
    ปีงบประมาณ 2559
    ปีงบประมาณ 2560
> ประชากรแยก TYPEAREA
นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
Link รายการ Manual Patch Update กรณีมัลแวร์เรียกค่าไถ่
แผนการจัดซื้อพัสดุ โรงพยาบาลหนองเสือ ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2560
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี