ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF สสจ.ปทุมธานี61
รายงาน QOF สสจ.ปทุมธานี60
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.พัสดุ, นวก.เงินและบัญชี นักจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ ครั้งที่ 2
ประกาศซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 3 รายการ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง รพ.สต.บางพูน1 อ.เมืองปทุมธานี
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนอุปกรณฺ์ทางการแพทย์ 86 ชุด
ประกวดราคาซื้อชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ประกาศขายทอดตลาด
ตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2561
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข