ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
การประชุม กวป.
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ / ขอเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
ประกาศวัน เวลา สถานที่ คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธัญบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 2 ตำแหน่ง 28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน รอบ 2 (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธัญบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ประกาศแก้ไขรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รพ.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการให้กับโรงพยาบาลหนองเสือ
ส่งประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงผลิตสมุนไพร รพ.หนองเสือ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 24 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่่องนึ่งฆ่าเชื้อ 40 ลิตร
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แผ่นพับหมอชวนวิ่ง
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สสจ.ปทุมธานี
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ สสจ.ปทุมธานี
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข