ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
ภาพกิจกรรม
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ
งบทดลอง GFMIS
ทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนวญการ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
สำรวจข้อมูลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 6 หลัง ครั้งที่่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง รพ.คลองหลวง อ.คลองหลวง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง2ชั้น รพ.หนองเสือ อ.หนองเสือ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 จำนวน 6 หลัง
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สสจ.ปทุมธานี
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ สสจ.ปทุมธานี
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ประกาศขายทอดตลาด
อัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข