ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีน

 *** สำหรับท่านที่ลงทะเบียน "ปทุมธานีวัคซีน COVID-19" แล้ว

เมื่อทราบยอดการจัดสรรวัคซีนแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

จะโพสต์ลำดับที่และวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ให้ท่านทราบผ่านหน้าเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ก่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีน ล่วงหน้า 7-14 วัน


  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนใน "ระบบหมอพร้อม" นอกสถานพยาบาล ของจังหวัดปทุมธานี

  ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ขอให้ท่านไปรับบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาล ในวันและเวลาเดิม ตามที่ลงทะเบียนไว้ ดังนี้

  1. เซียร์รังสิต รพ.ลำลูกกา (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ลำลูกกา)

  2. เซียร์รังสิต รพ.ธัญบุรี (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ธัญบุรี)

  3. เซียร์รังสิตรพ.ประชาธิปัตย์ (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ประชาธิปัตย์)

  4. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รพ.ปทุมธานี (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ปทุมธานี)

  5. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รพ.คลองหลวง (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.คลองหลวง)

  6. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รพ.สามโคก (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.สามโคก)

COVID-19

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 163,600 คน
ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ที่ เซียร์รังสิต จำนวน 78,074 คน

ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ระบบงานต่างๆ

เอกสารดาวโหลด

2021-05-05 ประชากรกลางปี กยผ. ปีพ.ศ.2563 (ยุทธฯ)
2021-05-05 ประชากร ทะเบียนราช ปี พ.ศ.2563 (ยุทธฯ)
2021-03-27 ขอสำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในร้านยาที่ประสงค์จะขอรับวัคซีนโควิด-19 (ยุทธฯ)
2021-03-27 ขอสำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในคลินิกที่ประสงค์จะขอรับวัคซีนโควิด-19 (ยุทธฯ)
2021-03-24 เอกสารประกอบการตรวจราชการ จังหวัดปทุมธานี รอบ 1-2564 (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 8 ระบบการจัดการ EOC COVID -19 เขตสุขภาพ (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 7 Ayutthaya Selfcare Monitoring , using IOT _ Data Science (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมมาภิบาล (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย และการส่งเสริม (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร (ยุทธฯ)
2021-03-23 ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์5 (ยุทธฯ)
2021-03-04 แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 (ยุทธฯ)
2021-02-08 7. EOC_ปทุมธานี (ยุทธฯ)
2021-02-08 6. Function ระบบธรรมาภิบาล (ยุทธฯ)
2021-02-08 5. Function ลดแออัด ลดป่วย ลดตาย (ยุทธฯ)
2021-02-08 4. Function สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต (ยุทธฯ)
2021-02-08 3. Agenda based ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ยุทธฯ)
2021-02-08 2. Agenda based กัญญาทางการแพทย์ และ ศก (ยุทธฯ)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี